Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Za Bramą"
Oboźna 2 lok. A
23-200 Kraśnik

Gmina: Kraśnik

Powiat: kraśnicki

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 509 197 246

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000309808

REGON: 06038699000000

NIP: 715-18-92-773

Rok powstania: 2008

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000309808. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Za Bramą"

Misją Fundacji "Za Bramą" jest poprawa jakości życia społeczności Ziemi Kraśnickiej i przyległych do niej obszarów poprzez:
- wspieranie finansowe oraz organizacyjne inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu sportu dzieci i młodzieży, edukacji, kultury i sztuki, turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, zdrowia i pomocy społecznej i innych ważnych potrzeb społecznych,
- inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ciągle zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.
- pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów.

Fundacja "Za Bramą" jest niezależną od organizacji rządowych oraz innych instytucji dobroczynnych, kieruje się interesem społeczności lokalnej przedkładając go nad wszelkie jednostkowe interesy i cele.

Fundacja "Za Bramą" swoją działalność skupia na wsparciu i pomocy drugiemu człowiekowi. Organizuje przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym, rozrywkowym, edukacyjnym i prospołecznym. Chcemy poprawiać jakość życia mieszkańców naszego miasta, regionu.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- teatr
- film
- literatura, czasopisma
- animacja społeczno-kulturalna

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy