Siedziba

Adres rejestrowy:

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo"
Mnichowo 64B
62-200 Mnichowo

Gmina: Gniezno

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 603 693 237

faks:

e-mail: wut...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000309548

REGON: 30106083900000

NIP: 784-24-35-742

Rok powstania: 2008

Organizacja pożytku publicznego od 2010 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000309548. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo"

Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy genealogicznej.
Zrzeszanie genealogów.
Inicjowanie badań genealogicznych.
Współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami genealogicznymi.
Dokumentowanie i otaczanie opieką materiałów i archiwaliów genealogicznych jako świadectw kultury narodowej.
Organizowanie spotkań, prelekcji i wykładów na tematy genealogiczne.
Wydawanie biuletynów i publikacji, oraz publikacje w środkach masowego przekazu.
Wspomagania instytucji zajmujących się archiwaliami pracą członków.
Pogłębianie wiedzy genealogicznej wśród młodzieży poprzez szkolenia i wykłady.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- edukacja kulturalna

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- pomoc Polonii i Polakom za granicą

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Paweł Hałuszczak
skarbnik

Maciej Głowiak
członek zarządu

Joann Lubierska-Lewandowska
członek zarządu

Barbara Cywińska
sekretarz

Wojciech Jędraszewski
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy