Siedziba

Adres rejestrowy:

Głogowskie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe
Osadników 32b
67-200 Głogów

Gmina: Głogów

Powiat: głogowski

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000309082

REGON: 02084486300000

NIP: 693-21-37-083

Rok powstania: 2008

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Głogowskie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe

W zakresie działalności stowarzyszenia celem bractwa jest: 1. Krzewienie świadomości patriotycznej i obywatelskiej oraz odpowiedzialności względem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 3. Krzewienie wartości chrześcijańskich wśród członków bractwa. 4. Popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego celem pielęgnowania gotowości bojowej do obrony państwa. 5. Pielęgnowanie tradycji i obyczajów głogowskich bractw strzeleckich. 6. Szerzenie idei kurkowych bractw strzeleckich w celu umacniania w społeczności lokalnej braterstwa i propagowanie stosowania zasad etycznych i honorowych we własnych szeregach i środowisku. 7. Wzajemne udzielanie życzliwej pomocy i popularyzowanie życia towarzyskiego. 8. Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom. 9. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej. 10. Wspieranie działalności na rzecz zainicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego. 11. Dążenie do powszechnego rozwoju i popularyzacji strzelectwa sportowego pneumatycznego, kulowego i śrutowego (w tym m. in. prowadzenie strzelań z broni sportowej z centralnym zapłonem, z bocznym zapłonem, z broni pneumatycznej oraz strzelań objętych programem szkolenia dla pracowników ochrony fizycznej osób i mienia) oraz łucznictwa i kusznictwa. 12. Wspomaganie kultury fizycznej i sportu. 13. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa. 14. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 15. Zachowanie i pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa w zjednoczonej Europie.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy