Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Ekologiczna "Silesia"
Łabędzia 10
40-521 Katowice

Gmina: Katowice

Powiat: Katowice

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 660 068 701

faks:

e-mail: bi...@fundacjasilesia.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Fundacja Ekologiczna "Silesia", Świerczewskiego 26, skr. poczt. 5 , 41-100 Siemianowice Śląskie

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000052150

REGON: 00139624700000

NIP: 634-01-96-873

Rok powstania: 1989

Organizacja pożytku publicznego od 2006 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000052150. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Ekologiczna "Silesia"

Nasza misja:
Chcemy zaspokajać potrzebę wiedzy o sposobach ochrony środowiska i działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, poprzez gromadzenie, wytwarzanie i dystrybucję wartościowych informacji w sposób, który zadowala oraz integruje naszych darczyńców, sponsorów, partnerów, pracowników i woluntariuszy oraz całą społeczność województwa śląskiego, wykorzystując przy tym innowacyjne metody przekazywania wiedzy.
Naszym celem jest ustawiczne podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, przede wszystkim mieszkańców województwa śląskiego, a w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej.

Nasze cele:
Uważamy, że głównym celem naszej Fundacji jest organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej oraz edukacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju i budowy społeczeństwa obywatelskiego, zaś celem pomocniczym: stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

szkolenia

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy