Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości
Franciszkańska 52
75-254 Koszalin

Gmina: Koszalin

Powiat: Koszalin

Województwo: zachodniopomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 94 342 27 26

faks: 94 717 30 58

e-mail: fun...@twip.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000312262

REGON: 32056388200000

NIP: 669-24-69-407

Rok powstania: 2008

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości

Łączymy środowisko biznesowe i naukowe we wspólnych działaniach. Umożliwiamy studentom, uczniom i pracownikom naukowym i dydaktycznym rozwój w programach współpracy biznesowej i wymiany międzynarodowej. W ramach tych działań prowadzimy programy wymianowe "Take Your Chance" oraz Europejski Wolontariat. Łącząc potrzeby biznesu i środowiska naukowego, realizujemy program "Magister Od Zaraz" oraz "Program Menedżerski" w ramach biznesowej jednostki - Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Zapraszamy także do uczestnictwa w zajęciach CAPOEIRA i Emisji głosu, w ramach Akademii Sztuki Życia - naszej jednostki.

www.twip.pl, www.aola.pl, www.evspolska.pl, www.aip.koszalin.pl i wiele innych witryn tematycznych.

Jeżeli jesteś osobą młodą, potrzebujesz zdobyć doświadczenie, nie masz tematu pracy dyplomowej lub chcesz zdobyć doświadczenie w projektach europejskich, ZAPRASZAMY. Zgłoś się na www.zapisywnecie.pl.

Osoby, które mają pomysły lub ochotę na nowe doświadczenia i działalność rozwojową, zapraszamy. Płaszczyzn współpracy i rozwoju jest wiele. Naszym motto jest "Rozwijaj swój potencjał, poznawaj życie i ludzi".

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- księgowość, zarządzanie finansami
- wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
- wsparcie lokalowe, techniczne
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- doradztwo zawodowe
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

działalność w sferze IT, działalność marketingowa, działalność organizacji członkowskich, szkolenia

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy