Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Miłośników Oscypka
Lipowa 954
34-324 Lipowa

Gmina: Lipowa

Powiat: żywiecki

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000306807

REGON: 24092569200000

NIP: 553-24-18-671

Rok powstania: 2008

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Miłośników Oscypka

1) promowanie oscypka jako najbardziej znanego i najlepszego sera góralskiego oraz wszystkich innych produktów wytwarzanych technologią pasterską; 2) ochrona przed zaginięciem oryginalnej produkcji oscypka, a także innych wyrobów i produktów góralskich; 3) wspieranie członków stowarzyszenia; 4) wspieranie artystów, twórców ludowych, działaczy kulturalnych, ludzi związanych z góralszczyzną i żyjących na wsi; 5) zachęcenie młodych ludzi do czynnego udziału w kulturze, nowatorskich pomysłów w dziedzinie tradycji i sztuki oraz przejęcia w przyszłości ginących zawodów, rzemiosła itp.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy