Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja dla Zwierząt "TIM - Troska i Miłość"
Św. Józefa 2 lok. 6
87-100 Toruń

Gmina: Toruń

Powiat: Toruń

Województwo: kujawsko-pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 607 238 250

faks:

e-mail: fun...@onet.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000303952

REGON: 34044491400000

NIP: 956-22-28-670

Rok powstania: 2008

Organizacja pożytku publicznego od 2011 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000303952. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja dla Zwierząt "TIM - Troska i Miłość"

Celem Fundacji jest:
1. niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,
2. wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt
3. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
4. zwalczanie wszelkich przejawów okrucieństwa wobec zwierząt i bezpośrednie działanie w ich obronie,
5. wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej i naukowej prowadzonej na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

Fundacja realizuje swój cel poprzez:
a) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działalność Fundacji.
b) edukację w zakresie opieki nad zwierzętami.
c) prowadzenie działalności adopcyjnej (znajdowanie zwierzętom nowych domów lub tzw. "adopcje na odległość"),
d) organizowanie i prowadzenie edukacji zmierzającej do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom zarówno domowym, jak i wolnożyjącym oraz współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt,
e) upowszechnianie wiedzy na temat bezdomności zwierząt oraz losu zwierząt wiejskich.
f) diagnostykę, leczenie i rehabilitację zwierząt pozyskiwanych przez Fundację.
g) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o podobnym profilu działalności.
h) udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym.
i) działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji.
j) tworzenie kręgu osób życzliwych zwierzętom.
k) inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EKOLOGIA
- ochrona zwierząt

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Lech Radzewicz
wiceprezes

Mirosława Radzewicz
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy