Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Kopernika 17
00-359 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 22 123 90 20, 22 123 90 44

faks:

e-mail: fr...@frsi.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000303048

REGON: 14138205000000

NIP: 525-24-24-191

Rok powstania: 2008

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Nasza fundacja została utworzona w 2008 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (PAFW) z siedzibą w USA - jedną z największych organizacji grantodawczych działających w Polsce, o kapitale żelaznym wynoszącym ponad 250 mln USD. Pierwszym zadaniem FRSI była realizacja ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek - wspólnego przedsięwzięcia PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów w ramach międzynarodowej inicjatywy "Global Libraries". Dzięki temu nabyliśmy unikalne doświadczenie pracy w tysiącach lokalnych społeczności w całej Polsce, w obszarze zmiany społecznej, z wykorzystaniem nowych technologii. Na tym doświadczeniu budujemy dalszy rozwój naszej organizacji, w zgodzie z naszymi wartościami, którymi są jakość, innowacyjność i partnerstwo.

Nasza misja:
Pomagamy mieszkańcom małych miejscowości korzystać z możliwości nowych technologii.
W efekcie mają oni dostęp do praktycznej wiedzy. Uczą się rozwiązywać konkretne problemy swoich społeczności i realizować ich aspiracje.
Twórczo poszukują nowych pomysłów i wspólnie je realizują.

Dlaczego technologie?
Rozwój społeczności lokalnych w coraz większym stopniu zależy od dostępu do wiedzy oraz innowacyjnego myślenia i działania. W każdym z tych elementów ważną rolę odgrywają nowoczesne technologie. Ich specyfiką jest duża zmienność, a śledzenie zmian wymaga uwagi, czasu i kompetencji. Dlatego chcemy ułatwiać ludziom wykorzystywanie potencjału nowych technologii.

Dlaczego lokalność?
Działania prowadzone na poziomie lokalnym bezpośrednio wpływają na jakość życia ludzi. Miejscowości do 50 tys. mieszkańców zamieszkuje większość Polaków. Budując na naszym doświadczeniu chcemy przyczyniać się do wzmocnienia potencjału rozwojowego przede wszystkim na wsiach i w małych miastach. Docieramy do ich mieszkańców poprzez biblioteki i organizacje pozarządowe. Pracujemy z nimi od lat, w całej Polsce. Chcemy, by działały nowocześnie, aktywizowały ludzi i umożliwiały im dostęp do praktycznej wiedzy. W ten sposób tworzą się warunki sprzyjające kreatywności, szukaniu rozwiązań i współpracy. W ten sposób buduje się kapitał społeczny.

Jak realizujemy misję?

UŁATWIAMY DOSTĘP DO PRAKTYCZNEJ WIEDZY
Mieszkańcy potrzebują dostępu do praktycznej wiedzy - po to, by wybrać odpowiednią pracę, kierunek studiów, nauczyć się języka obcego, rozwijać zainteresowania. Ale też by zrobić zakupy w sieci, korzystać z bankowości elektronicznej czy rozważnie udostępniać swoje dane w Internecie. Wiedza jest również ważna dla rozwoju społeczności - bo to dzięki niej ludzie mogą bardziej świadomie podejmować decyzje, uczestniczyć w konsultacjach społecznych czy angażować się w takie inicjatywy, jak budżet partycypacyjny.

STAWIAMY NA INNOWACJE
Dla ludzi coraz ważniejsze stają się ich potrzeby związane z edukacją w każdym wieku, spędzaniem wolnego czasu, rozwijaniem zainteresowań czy zdrowym stylem życia. Nie ma uniwersalnych sposobów realizacji tych potrzeb - każda społeczność lokalna musi wymyślić swoje własne lub twórczo skorzystać z tego, co sprawdziło się gdzie indziej. Potrzebuje do tego miejsc, w których można się spotkać i dyskutować. Potrzebuje również nowych technologii. Na przykład jeśli w jakiejś miejscowości brakuje ścieżek rowerowych, można je zaplanować korzystając z aplikacji umożliwiającej zgłaszanie ich przebiegu.

PROMUJEMY WSPÓŁPRACĘ
Miejscowości o wysokim kapitale społecznym - czyli takie, w których ludzie ufają sobie nawzajem i potrafią współpracować, rozwijają się lepiej. Możliwe staje się wówczas łączenie zasobów różnych instytucji i organizacji - można na przykład zorganizować szkolenia z obsługi komputera i dzięki staraniom biblioteki publicznej, ośrodka pomocy społecznej, domu kultury czy szkoły zachęcać do udziału w nich różne grupy mieszkańców, skorzystać z wszystkich dostępnych sal i sprzętu. Pozwala to realizować ambitniejsze cele i działać z większym rozmachem.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

ROZWÓJ LOKALNY
- animowanie działań wspólnot lokalnych

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Grupa Zagranica.

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy