Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie na rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Pomost"
Orląt Lwowskich 12b
41-902 Bytom

Gmina: Bytom

Powiat: Bytom

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 32 281 18 27

faks: 32 281 18 27

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000302971

REGON: 24089911500000

NIP: 626-29-08-293

Rok powstania: 2008

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie na rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Pomost"

1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2003r., nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami); 2. Wspieranie rozwoju osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób upośledzonych umysłowo; 3. Tworzenie warunków do organizowania działań mających na celu wspierania rozwoju osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 4. Propagowanie w społeczeństwie celów, dążeń i problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promowanie idei równych szans w społeczeństwie; 5. Pomoc w integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w środowisku i społeczności lokalnej; 6. Podnoszenie umiejętności pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym; 7. Wspieranie rodzin osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 8. Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 9. Podejmowanie działań na rzecz promocji i zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy