Siedziba

Adres rejestrowy:

In Actio Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w likwidacji

60-568 Poznań

Gmina: Poznań

Powiat: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie (jednostka w stanie likwidacji)

KRS: 0000301901

REGON: 30091119800000

NIP: 781-18-34-033

Rok powstania: 2008

Wizytówka

In Actio Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w likwidacji

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy