Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Vis-a-Vis
Maratońska 87 lok. 51
94-007 Łódź

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 603 899 261

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000299180

REGON: 10048323100000

NIP: 727-27-20-226

Rok powstania: 2008

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Vis-a-Vis

1. Popularyzacja wiedzy o Łodzi wśród mieszkańców miasta, mająca na celu wzmocnienie więzi społecznych oraz budowę i pogłębianie świadomości mieszkańców dotyczącej miasta oraz regionu. 2. Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości, promocję zatrudnienia oraz aktywację zawodową. 3. Wzmacnianie w społeczności lokalnej poczucia jedności i integracji. 4. Działania promujące atrakcyjność inwestycyjną miasta oraz regionu. 5. Wspomaganie rozwoju wszelkich form działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej. 6. Krzewienie wiedzy i tradycji oraz tworzenie warunków sprzyjających dostępowi do zasobów kulturalnych, naukowych oraz nowoczesnych technologii. 7. Szerzenie wiedzy i praktyki ekologicznej. 8. Działania wspomagające wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży z biednych rodzin. 9. Promowanie integracji europejskiej oraz budowanie wśród mieszkańców Łodzi świadomości przynależności do Unii Europejskiej oraz korzyści i szans z tym związanych. 10. Promocja i organizacja wolontariatu wśród społeczności lokalnej. 11. Wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy