Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej "Żyć Godnie"
Próchnika 9
90-408 Łódź

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 501 784 469

faks:

e-mail: slo...@vp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000298785

REGON: 10049025400000

NIP: 726-25-87-122

Rok powstania: 2008

Organizacja pożytku publicznego od 2008 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000298785. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej "Żyć Godnie"

Cele statutowe:
- Prowadzenie grup wsparcia dla osób w żałobie.
- Pomoc dzieciom osieroconym, które z powodu choroby nowotworowej straciły mamę, tatę lub dziadków.
- Prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego potrzebnego do opieki nad chorym w domu.
- Organizowanie i promocja wolontariatu dzieci, młodzieży i 50+.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień
- usługi medyczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- wsparcie lokalowe, techniczne
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- współpraca z administracją
- współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 30

Zarząd

Joanna Kuczalska
Członek

Katarzyna Szubert
Skarbnik

Bożena Wojtyra
Sekretarz

Bernarda Nastarowicz
Wice-Prezes

Ewa Gawęda
Prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy