Siedziba

Adres rejestrowy:

Kockie Stowarzyszenie Oświatowo - Regionalne
Apteczna 4
21-150 Kock

Gmina: Kock

Powiat: lubartowski

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 81 859 10 65

faks: 81 859 10 65

e-mail: kso...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000296124

REGON: 06032971000000

NIP: 714-19-97-341

Rok powstania: 2007

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Kockie Stowarzyszenie Oświatowo - Regionalne

Misja
Celami Stowarzyszenia są:
1.Działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy;
2.Działalność na polu dydaktyczno-oświatowym;
3.Rozwijanie badań historycznych nad dziejami ziemi Kockiej;
4.Reprezentowanie i zrzeszanie miłośników i badaczy regionalnych;
5.Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych;
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
1. Organizowanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych bezrobociem, zubożeniem, oraz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej;
2.Podejmowanie zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych (m. in. warsztaty dla dzieci;
3.Pomoc lekarzy specjalistów w ochronie zdrowia dzieci i młodzieży;
4.Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań;
5.Pomoc organizacyjną dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej;
6.Działania związane z organizacją wypoczynku wakacyjnego dla dzieci;
i młodzieży, zajęcia edukacyjne, pomoc w zdobywaniu i przyswajaniu wiedzy);
7.Promowanie działalności stowarzyszenia poprzez prowadzenie witryny internetowej;
8.Organizowanie imprez okazjonalnych, integracyjnych, wycieczek kolonii, wczasów rodzinnych i innych;
9.Pobudzanie i organizowanie naukowych badań regionalnych;
10.Promocję miasta na terenie całego kraju;
11.Ochronę dóbr kultury znajdujących się na terenie miasta i gminy Kock;
12.Wydawanie i redagowanie publikacji związanych z miastem i gminą Kock;
13.Organizację zjazdów, kongresów, konferencji, odczytów, sesji naukowych, wystaw, konkursów, pokazów poświęconych dziejom regionu;
14.Popularyzację wiedzy o regionie;
15.Gromadzenie informacji o przeszłości Kocka i regionu;

Prowadzone działania
Jednym z kierunków wytyczonych na bieżący rok jest organizacja mini - sesji naukowych,spotkań. Zorganizowaliśmy "Dzień Żydowski" i "Spotkanie pokoleń". Również byliśmy współorganizatorami turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnością w dniach od 25.04. - 08.05.2008r.w Dziwnówku nad morzem.
Obecnie od września 2008 roku prowadzimy Centrum Wspierania Rozwoju w partnerstwie z innymi Stowarzyszeniami działającymi na terenie Miasta i Gminy Kock w ramach programu integracji społecznej.
Celem głównym tego projektu jest wspieranie rozwoju młodego człowieka, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie ich czasu wolnego jako sposobu przeciwdziałania przestępczości osób nieletnich.
W ramach projektu realizujemy następujące główne działania:
1.prowadzimy świetlicę środowiskowo - socjoterapeutyczną w Kocku i cztery ogniska wychowawcze w Poizdowie, Talczynie, Białobrzegach i Górce.
2.przygotowaliśmy bazę lokalową do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych - Centrum rehabilitacji. Prowadzimy zajęcia rehabilitacyjne i komputerowe z dziećmi niepełnosprawnymi
3. prowadzimy zajęcia terapeutyczne, specjalistyczne w tym logopedyczne,
4.prowadzimy zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia sportowe i usprawniające,
5.organizujemy wyjazdy na basen, wycieczki,wyjazdy do kina i teatru,
6.zorganizowaliśmy warsztaty z ratownictwa medycznego - pierwsza pomoc dla 60 osób,
7. przeprowadziliśmy badania logopedyczne i ortopedyczne wśród 282 uczniów z klas O - 3.
8. w ramach wolontariatu uczniowie Gimnazjum w Kocku prowadzą działalność na rzecz ludzi starszych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Kocku.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 26

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy