Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Pro Animals - na Pomoc Zwierzętom
Stachiewicza Piotra 35B lok. 70
31-328 Kraków

Gmina: Kraków

Powiat: Kraków

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 12 442 43 03, 510 921 063

faks: 12 442 43 03

e-mail: fun...@proanimals.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000293995

REGON: 12059535100000

NIP: 628-21-77-444

Rok powstania: 2007

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000293995. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Pro Animals - na Pomoc Zwierzętom

Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom jest organizacją działającą na terenie całej Polski, powołaną w celu obrony i poprawy warunków bytowania zwierząt krzywdzonych oraz bezdomnych. Cele te realizowane są przez organizowanie adopcji, kastracji, a także - w przypadkach szczególnych - przez interwencje. W szerszej skali nasza aktywność uwzględnia prowadzenie akcji uświadamiających, a także zbiórki (funduszy, karmy, akcesoriów). Fundacja bierze czynny udział w procesach sądowych jako oskarżyciel posiłkowy, oraz kontroluje wykonywanie przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o czystości i porządku w gminie, rozporządzenia MRiRW, rozporządzenia o transporcie zwierząt, przez włodarzy miast i gmin.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EKOLOGIA
- ochrona zwierząt

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Elżbieta Namysłowska-Opach
prezes

Izabela Gąsiorowska
członek zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy