Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Zielona Dolina"
Huwniki świetlica
37-743 Huwniki

Gmina: Fredropol

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000308813

REGON: 18034441200000

NIP: 795-24-56-478

Rok powstania: 2008

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Zielona Dolina"

Celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój wsi w celu poprawy życia ich mieszkańców pod względem kulturalnym, ekologicznym i materialnym w kierunku zapewnienia funkcjonowania placówek oświatowych i kulturowych, działania na rzecz ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury oraz organizacja pomocy socjalnej dla najniżej uposażonych grup społecznych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego,
2. organizację imprez kulturalnych, wystaw, konkursów,
3. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów językowych, warsztaty zajęciowe,
4. doradztwo prawne i zawodowe,
5. działania mające na celu promowanie walorów turystycznych gminy,
6. organizowanie spotkań, wycieczek, wymiany międzynarodowej,
7. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych,
8. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych stowarzyszenia,
9. prowadzenie klubu sportowego i organizację zawodów sportowych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 18

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy