Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
Narutowicza 57 lok. 4
20-016 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 81 532 10 30, 519 310 560

faks: 81 532 10 30

e-mail: f...@ffi.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000306907

REGON: 06036861500000

NIP: 946-25-53-005

Rok powstania: 2008

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"

Misją FFI jest:
- propagowanie idei kształcenia ustawicznego;
- stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych, przedsiębiorczych i patriotycznych;
- propagowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego i zasad demokratycznego państwa prawa;
- wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę;
- stwarzanie i propagowanie warunków rozwoju samorządności, w tym kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy, powiatu, województwa;
- prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i społecznej.

"Fundusz Inicjatyw" jako organizacja pozarządowa o charakterze non for profit oferuje świadczenie następujących usług:

1. Usługi bezpłatne w ramach realizowanych projektów społecznych:
- bezpłatne szkolenia,
- bezpłatne doradztwo zawodowe w ramach Agencji Zatrudnienia (Certyfikat nr: 10677),
- bezpłatne pośrednictwo pracy w ramach Agencji Zatrudnienia (Certyfikat nr: 10677).

2. Usługi bezpłatne innego rodzaju, na których świadczenie FFI pozyska fundusze od darczyńców.

3. Usługi częściowo odpłatne oraz odpłatne:
- szkolenia otwarte i zamknięte,
- doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy na rzecz pracodawców
- doradztwo z zakresu pozyskiwania dofinansowania ze środków Funduszy Strukturalnych,
- pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, w tym projektów międzynarodowych.

Wszystkie fundusze pozyskane w ramach świadczenia usług odpłatnych przekazywane są na bieżącą działalność fundacji i realizację jej społecznych celów statutowych.

Osoby zainteresowane bezpłatnym wsparciem w postaci szkoleń i innych usług zapraszamy do śledzenia aktualności, gdzie umieszczane są informacje na temat nowych projektów/inicjatyw realizowanych przez FFI.

Darczyńców oraz osoby/podmioty zainteresowane usługami odpłatnymi zapraszamy do kontaktu z biurem FFI. Pytania prosimy kierować na adres e-mail.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy