Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
Sierpińskiego 24 lok. 5
20-448 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 81 532 10 30

faks: 81 532 10 30

e-mail: f...@ffi.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000306907

REGON: 06036861500000

NIP: 946-25-53-005

Rok powstania: 2008

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"

Fundacja może realizować swoje cele poprzez:
-organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów, kursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy
-prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych
-prowadzenie bibliotek oraz podejmowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na wartości humanistyczne i prospołeczne, w tym organizowanie i finansowanie wystaw, koncertów i przedstawień teatralnych
-współorganizowanie i finansowanie placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych
-organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych
-prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej oraz badań
-organizowanie i finansowanie badań opinii publicznej
-organizowanie konferencji, wykładów, szkoleń i publikacji popularyzujących nowoczesne metody aktywizacji zawodowej i społecznej
-prowadzenie doradztwa, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy
-rozwijanie alternatywnych form pracy
-organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmiany świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, przedsiębiorczych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Dokumenty, sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy