Siedziba

Adres rejestrowy:

Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli "Serdeczna Pomoc"
Aleja Wojska Polskiego 15
58-500 Jelenia Góra

Gmina: Jelenia Góra

Powiat: Jelenia Góra

Województwo: dolnośląskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody bez poręczy, brak łagodnego podjazdu.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 534 100 389, 791 153 881

faks:

e-mail: fun...@serdecznapomoc.eu kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli "Serdeczna Pomoc", Aleja Wojska Polskiego 15/4, 58-500 Jelenia Góra

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000294888

REGON: 02066926500000

NIP: 611-26-40-914

Rok powstania: 2007

Organizacja pożytku publicznego od 2008 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000294888. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli "Serdeczna Pomoc"

Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy dla dobra społeczeństwa poprzez podejmowanie działań edukacyjnych, wychowawczych, społecznych, charytatywnych, humanitarnych, kulturalnych, ekologicznych, sportowo-turystycznych oraz ochrony zdrowia i życia, na rzecz godnego życia jednostek i rodzin w społeczeństwie ponad podziałami, także w wymiarze międzykulturowym i międzynarodowym, w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- sztuki wizualne, wzornictwo
- literatura, czasopisma
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa dziecka
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn
- prawa konsumentów

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
- PR i promocja organizacji
- nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
- wsparcie lokalowe, techniczne
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- współpraca z administracją
- współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- pomoc Polonii i Polakom za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Elżbieta Redzik
Sekretarz

Henryk Kulikowski
Wiceprezes

Artur Dyrko
Prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy