Siedziba

Adres rejestrowy:

Uwolnij Marzenia Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Wileńska 33 lok. 2
03-414 Warszawa
dzielnica: Praga-Północ

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak windy.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 733 887 887

faks:

e-mail: kon...@uwolnijmarzenia.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000288928

REGON: 14114153000000

NIP: 527-25-54-761

Rok powstania: 2007

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000288928. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Uwolnij Marzenia Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzącym dzieciom i młodzieży i osobom dorosłym warunki równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego,
2. Kultywowanie dorobku artystycznego oraz gromadzenie pamiątek,
3. Wspieranie młodych talentów,
4. Wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
5. Wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych, edukacyjno - sportowych oraz promocja i profilaktyka zdrowia,
6. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa zachowań człowieka w jego środowisku.
7. Finansowanie szkoleń i kursów osobom umożliwiających osobom zmianę kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie ich do pracy na własny rachunek,
8. Organizowanie oraz finansowanie leczenia sanatoryjnego, wczasów i wycieczek dla artystów, sportowców, naukowców, muzyków, dzieci i młodzieży.
9. Wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych oraz działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
10. Fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych i sportowych,
11. Organizacja koloni i obozów językowych, edukacyjnych,
12. Wspomaganie osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, poprzez dopłatę do kosztów leczenia, pokrycie zaległych rachunków za czynsz oraz naukę w szkole;
13. Działalność na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska naturalnego,
14. Realizowanie programów i projektów w celu niwelowania różnic społecznych i zawodowych oraz przeciwdziałania dyskryminacji,
15. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
16. Efektywne wykorzystywanie wszelkich środków unijnych i pomoc przy ich wykorzystywaniu,
17. Programowanie strategii kultury w Polsce i za granicą w oparciu o fundusze pozyskane z Unii Europejskiej.

Prowadzone działania:
1. Wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzącym dzieciom i młodzieży i osobom dorosłym warunki równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego,
2. Wspieranie młodych talentów,
3. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa zachowań człowieka w jego środowisku.
4. Fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych i sportowych,
5. Organizacja koloni i obozów językowych, edukacyjnych,
6. Realizowanie programów i projektów w celu niwelowania różnic społecznych i zawodowych oraz przeciwdziałania dyskryminacji.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- edukacja kulturalna

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Michał Milowicz
Członek Rady Fundacji

Bogdan Jaroszewicz
Członek Zarządu

Robert Przespolewski
Przewodniczący Rady Fundacji

Artur Barciś
Członek Rady Fundacji

Monika Kowalska
Dyrektor Generalny

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy