Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Twórczych i Naukowych "Foster"
Andrzeja Struga 1
81-833 Sopot

Gmina: Sopot

Powiat: Sopot

Województwo: pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 505 979 299, 508 035 834

faks:

e-mail: ago...@fundacjafoster.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000292136

REGON: 22051141100000

NIP: 585-14-36-800

Rok powstania: 2007

Organizacja pożytku publicznego od 2008 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000292136. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Wspierania Inicjatyw Twórczych i Naukowych "Foster"

Misją Fundacji jest przede wszystkim wspieranie inicjatyw twórczych i naukowych. Na nieco dalszym planie Fundacja pragnie propagować sport.

Celami Fundacji są:
1) działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogółu społeczeństwa poprzez popieranie inicjatyw twórczych, oświatowych, naukowych i naukowo-technicznych, promowanie twórczości i upowszechnianie oświaty i nauki;
2) wspieranie i promocja działalności artystycznej, kulturalnej, naukowej, naukowo-technicznej, edukacyjnej i oświatowej, a także działalności związanej z aktywnością ruchową w różnych dziedzinach sportu i propagującej zdrowy tryb życia;
3) inicjowanie różnych form aktywności twórczej, oświatowej, naukowej i naukowo-technicznej, w szczególności poprzez realizowanie i wspieranie finansowe lub organizacyjne projektów twórczych, oświatowych, naukowych i naukowo-technicznych;
4) promowanie osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach nauki, sztuki oraz sportu.

Prowadzone działania:
Tuż po zawiązaniu Fundacji, w latach 2007/2008 Fundacja FOSTER organizowała m.in. warsztaty taneczne, podjęła współpracę z poradnią logopedyczno-psychologiczną współfinansując zakup środków edukacyjnych niezbędnych w terapii oraz wyjazd terapeutyczny profilaktycznych grup wsparcia rozwojowego. Aktualnie wspiera zdolną młodzież, studentów i młodych naukowców. Począwszy od 2009 r. Fundacja współpracuje z Politechniką Gdańską, m.in. ustanowiła stypendia dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej. Wspomaga również działania Koła Biotechnologii Studentów PG. W 2010 r. podjęła działania skierowane do najmłodszych czytelników: w konkursie na bajkę zbiera wartościowe teksty literackie od debiutujących autorów celem ich zilustrowania i opublikowania. W projekt zaangażowani są młodzi artyści plastycy. W 2011 roku rozpoczęła także działalność pro-bono związaną z twórczością plastyczną (wernisaż/wystawa Wandy Wrzesień).

W najbliższym czasie Fundacja zamierza kontynuować rozpoczętą działalność poprzez organizowanie
różnorakich warsztatów twórczych (w tym kolejnych tanecznych) oraz wspierać finansowo szczególnie uzdolnioną młodzież studencką (stypendia). Odbiorcami działań Fundacji są przede wszystkim osoby zorientowanie na twórczość, naukę
i edukację.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy