Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Klub Debata Decyzja Działanie"
Starowiejska 67a
26-004 Bieliny

Gmina: Bieliny

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 506 366 525

faks: 41 307 49 43

e-mail:

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000290547

REGON: 26019043000000

NIP: 657-27-67-645

Rok powstania: 2007

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Klub Debata Decyzja Działanie"

Misja:
Misją Stowarzyszenia jest aktywizowanie i integrowanie środowisk lokalnych oraz budowanie świadomości obywatelskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoja misje poprzez:
1. Organizację debat, odczytów, dyskusji.
2. Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego.
3. Organizację imprez kulturalnych, wystaw, konkursów.
4. Organizowanie konferencji,
5. Organizowanie spotkań, wycieczek,
6. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych.
7. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zajmuje się głównie wsparciem młodych ludzi. Do tej pory zrealizowaliśmy 5 projekty napisane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

"Łagowska Szkoła Liderów"
Projekt skierowany do młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Łagów. Działania zrealizowane w projekcie to warsztaty, rajdy, debata oksfordzka oraz wyjazd integracyjny.

"Jeśli nie Oxford to co? Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez naukę kompetencji kluczowych w gimnazjalnych centrach karier"
Pozwolił uczniom na zdobywanie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości, myślenia projektowego, kreatywności oraz budowania zespołu. Projekt pomógł w świadomym wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej oraz przyczynił się do zdobycia wielu nowych doświadczeń i znajomości. Działania były realizowane w czterech gimnazjach - Daleszyce, Łagów, Raków i Wąchock. W ramach projektu zorganizowano 88 dni warsztatowych, 8 debat oksfordzkich, 4 rajdy, 2 wyjazdy integracyjne.
Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gimnazjum z Daleszyc, Łagowa, Rakowa i Wąchocka poprzez naukę kompetencji kluczowych oraz informowanie i doradztwo w zakresie wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.

"Rakujmy się! Aktywizacja i integracja młodzieży w Gminie Raków"
Projekt skierowany do młodzieży w wieku 13 - 24 lat z terenu gminy Raków był realizowany w okresie od 01.01.2010r.-30.06.2010r. Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności i integracji młodzieży z terenu Gminy Raków. W ramach projektu młodzież brała udział w warsztatach, spotkaniach tematycznych, rajdzie oraz wyjeździe studyjnym.

"Aktywny sołtys i zbój Madej - aktywizacja mieszkańców Wąchocka i Łagowa"
Projekt był realizowany na terenie gmin: Łagów, Wąchock w okresie 01.01.2010 r. - 31.05.2010r. Działania projektowe skierowane były do członków Stowarzyszeń z terenu tych dwóch gmin. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty podczas, których organizacje biorące udział w projekcie analizowały swoją obecną sytuację oraz planowały działania na przyszłość tworząc projekty. W chwili obecnej jedna z organizacji czeka na ocenę formalną napisanego podczas warsztatów projektu.

"Kocham Kino"
Projekt skierowany do członków organizacji społecznych z terenu gór Świętokrzyskich. Celem projektu było nauczenie młodych ludzi tworzenia krótkich dział filmowych i wykorzystywania ich jako formę komunikacji. Projekt trwał 5 miesięcy grudzień 2011 - kwiecień 2012r.

"Kulinarne rewolucje"
Projekt skierowany jest do kobiet powyżej 17 r. życia z gmin: Bieliny, Łagów, Raków. Jego celem jest zwiększenie wiedzy na temat zdrowego, aktywnego trybu życia oraz promocja postaw ekologicznych wśród mieszkańców w/w gmin. Projekt będzie realizowany od października 2012r. do marca 2013r.

Działalność wewnętrzna Klubu
Stowarzyszenie stara się również organizować spotkania, warsztaty dla członków klubu do tej pory zorganizowaliśmy 5 spotkań tematycznych min. Wieczór ukraiński, wieczór poezji, seans filmowy oraz kilkanaście rajdów.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- teatr
- film
- sztuki wizualne, wzornictwo
- edukacja kulturalna

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 31

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy