Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Gmina: Jędrzejów

Powiat: jędrzejowski

Województwo: świętokrzyskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. brak podjazdu

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 607 171 458

faks:

e-mail: s...@obrona-zwierzat.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000292939

REGON: 26019927600000

NIP: 656-22-72-801

Rok powstania: 2007

Organizacja pożytku publicznego od 2008 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000292939. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, nr konta: 75 2490 0005 0000 4500 7398 2092

Wizytówka

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Misja:

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, organizacja pożytku publicznego, działa od 2007 r. na terenie całego kraju, ale głównie cudnego województwa świętokrzyskiego, skąd pochodzimy. Praca na rzecz zwierząt w tym zacofanym regionie Polski B jest szczególnie trudna i niewdzięczna. Wynika to prawdopodobnie z większych niż gdzie indziej biedy, bezrobocia oraz niskiego poziomu świadomości społecznej. Skutkiem tego są ogromne deficyty w postrzeganiu zwierząt jako istot czujących.
Aktywność na rzecz poprawy losu zwierząt jest tutaj hamowana przez trudności finansowe, ignorancję urzędników i niechęć ze strony większości mieszkańców województwa. Pomimo to, garstka zapaleńców, w tym członkowie naszego Stowarzyszenia, starają się zeuropeizować standardy traktowania zwierząt na świętokrzyskiej prowincji.
Działalność statutowa Stowarzyszenia Obrona Zwierząt mieści się w sferze zadań pożytku publicznego, określonych w art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: "ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego".
Nasze działania są ściśle zdeterminowane celami wyznaczonymi przez statut, czyli aktywnością na rzecz:
- humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz zapewnienia im opieki
- kształtowania wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt.

Historia:

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt powstało na zebraniu założycielskim w dniu 27 lipca 2007 r.
16 listopada 2007 r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskując tym samym osobowość prawną.
13 marca 2008 r. przyznano nam status organizacji pożytku publicznego oraz, decyzją Ministra Sprawiedliwości, wpisano do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń uprawnionych do otrzymywania nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, zasądzanych przez sądy powszechne.
29 października 2008 r. Stowarzyszenie przystąpiło do Koalicji dla Zwierząt, ogólnopolskiego porozumienia organizacji prozwierzęcych (www.koalicja.org.pl).
2 kwietnia 2011 r. wspólnie z innymi organizacjami z regionu założyliśmy Świętokrzyską Koalicję dla Zwierząt.

Prowadzone działania:

Sprawozdania merytoryczne z działalności dostępne są na naszej stronie internetowej: http://www.obrona-zwierzat.pl/dzialalnosc.html

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EKOLOGIA
- ochrona zwierząt

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

1) prowadzenie działań zmniejszających populację bezdomnych zwierząt, a w szczególności akcji: adopcyjnych, sterylizacji i kastracji oraz rejestracji i identyfikacji zwierząt;
2) tworzenie schronisk dla zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego oraz w formie zleconej;
3) wyłapywanie bezpańskich zwierząt;
4) działalność usługowa związana z opieką nad zwierzętami domowymi w zakresie wyżywienia, pielęgnowania i pilnowania.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 19

Zarząd

Agnieszka Lechowicz
prezes Zarządu

Grażyna Staniak
skarbnik Zarządu

Eliza Kwiecień
sekretarz Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy