Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany
Olszany 131a
58-141 Olszany

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 74 855 70 97, 663 763 393

faks: 74 855 70 97

e-mail: psp...@strzegom.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany, Olszany 138, 58-150 Strzegom

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000290395

REGON: 02064998900000

NIP: 884-26-48-295

Rok powstania: 2007

Organizacja pożytku publicznego od 2007 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000290395. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany

Misja:
1. Działalność na rzecz mieszkańców.
2. Pomoc społeczna.
3. Działalność charytatywna.
4. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
5. Ochrona zdrowia i promocja zdrowego stylu życia.
6. Rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji.
7. Ekologia, w tym ochrona środowiska i zwierząt.
8. Kultura, sztuka, w tym ochrona dóbr kultury i tradycji.
9. Wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi.

Prowadzone działania:
Obecnie jesteśmy po promocji odnowy wsi Olszany współpracując w tym zakresie z władzami samorządowymi. Sukcesywnie będą powstawać następne programy związane z rozwojem wsi oraz zaplanowanymi celami. Jeżeli chodzi o zasięg działań to chcemy objąć swoją działalnością nie tylko naszą wieś Olszany ,ale też pobliskie miejscowości, które są nieliczne w mieszkańców i potrzebują wszechstronnej pomocy związanej z rozwojem i odnową wsi. W planie mamy również współpracę z innymi stowarzyszeniami i instytucjami o podobnych celach.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- edukacja kulturalna

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- aktywizacja lokalna
- współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 24

Zarząd

Martyna Dobrowolska
Skarbnik Zarządu

Anna Kleniuk
Sekretarz Zarządu

Jerzy Cichoński
Wiceprezes Zarządu

Jan Figurak
Wiceprezes Zarządu

Maria Karkowska
Prezes Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy