Siedziba

Adres rejestrowy:

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Skalny - Fordon"

85-794 Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz

Powiat: Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną (jednostka zakończyła działalność)

KRS: 0000003307

REGON: 34010055700000

NIP: 554-26-68-501

Rok powstania: 2001

Rok zakończenia działalności: 2015

Wizytówka

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Skalny - Fordon"

Misja
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY
- sport amatorski, rekreacyjny
- rekreacja, wypoczynek

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy