Siedziba

Adres rejestrowy:

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych
Krochmalna 32a
00-864 Warszawa
dzielnica: Wola

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 22 890 03 02

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000254056

REGON: 14087964700000

NIP: 527-25-57-251

Rok powstania: 2006

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych

Misja
Głowne cele Towarzystwa to edukacja pielęgniarek w zakresie opieki nad chorym ze stomią,opracowywanie i wdrażanie standardów opieki, rozwój zawodowy i naukowy pielęgniarek oraz popularyzowanie informacji wśród społeczeństwa o chorych ze stomią i pracy pielęgniarki stomijnej.

Prowadzone działania
W przygotowaniu jest kolejny cykl szkoleń dla pielęgniarek sprawujących opiekę nad pacjentem ze stomią.Temat szkolenia - " Opieka nad pacjentem z wyłonioną stomią w okresie wczesnooperacyjnym".
Kolejne planowane szkolenia będą skierowane do pielęgniarek opieki długoterminowej, środowiskowych, rodzinnych, pracujących w hospicjach. Temat szkolenia będzie obejmował zasady pielęgnacji stomii oraz opieka nad pacjentem ze stomią w stanie terminalnym.
Działania informacyjne przeznaczone dla lekarzy rodzinnych przedstawiających specyfikę opieki i potrzeb pacjenta ze stomią.
Współpraca z Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Klubem Koloproktologii
-polegająca na uczestnictwie, w charakterze wykładowców, w organizowanych zjazdach.
Wspólne działania z Polskim Towarzystwem Chorych ze Stomią Pol-Ilko, w organizowaniu wspólnych konferencji i organizowaniu opieki nad chorymi ze stomią.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy