Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Pictor"
Racławicka 9
75-620 Koszalin

Gmina: Koszalin

Powiat: Koszalin

Województwo: zachodniopomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 94 342 59 57

faks: 94 342 59 57

e-mail:

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000267754

REGON: 32034745700000

NIP: 669-24-42-041

Rok powstania: 2006

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Pictor"

Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana działalność na rzecz środowiska artystycznego regionu, a w szczególności działania na rzecz rozwoju artystycznego, zawodowego, edukacji, wspierania przedsiębiorczości oraz innych inicjatyw, w tym skierowanych do młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
- Działalność szkoleniową i doradczą;
- Tworzenie i realizację programów i projektów na rzecz rozwoju lokalnego, w szczególności w zakresie dokonań artystycznych, wspierania przedsiębiorczości, ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego;
- Działalność edukacyjną na rzecz dzieci i młodzieży, szczególnie uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Wł. Hasiora w Koszalinie;
- Działalność rozwijającą umiejętności powiązane z potrzebami rynku pracy;
- Działalność wydawniczą i kulturalną;
- Działalność promocyjną na rzecz regionu oraz Miasta Koszalina;
- Organizację imprez promocyjnych, turystycznych i rekreacyjnych dla środowiska oraz działań integracyjnych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- sztuki wizualne, wzornictwo
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- edukacja kulturalna

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 16

Zarząd

Joanna Dybowska
sekretarz

Andrzej Bejnarowicz
wiceprezes

Urszula Januszewska
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy