Siedziba

Adres rejestrowy:

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Lotnicza 37
54-154 Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Parter, parking dla odwiedzających.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 71 342 89 65, 71 344 03 23

faks: 71 342 89 65

e-mail: dol...@dolfroz.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000050135

REGON: 00595030900000

NIP: 899-17-72-534

Rok powstania: 1988

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000050135. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia, nr konta: 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839

Wizytówka

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

Celem Fundacji jest działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności przyczynianie się do:
a) wykorzystania środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia,
b) polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, w aparaturę diagnostyczną, terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia oraz materiały służące utrzymaniu i poprawie stanu higienicznego,
c) rozwoju wiedzy medycznej i technicznej podnoszenia kwalifikacji kadry w tych dziedzinach,
d) zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich skutków,
e) popularyzowanie działalności osób prawnych, które wspierają finansowo realizację zadań statutowych Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez:
a) gromadzenie i wykorzystanie na cele ochrony zdrowia i pomocy społecznej środków materialnych i finansowych otrzymywanych z kraju i z zagranicy,
b) współdziałanie z zainteresowanymi organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi oraz innymi związanymi ze służbą zdrowia w kraju i zagranicą,
c) prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczno-szkoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem środowiska medycznego,
d) organizowanie zgodnie z obowiązującym prawem publicznych zbiórek środków pieniężnych i rzeczowych w zakładach pracy, instytucjach oraz przy okazji imprez kulturalnych, sportowych i dobroczynnych,
e) wykorzystanie środków finansowych pochodzących ze zbiórek publicznych, darowizn, nawiązek, świadczeń pieniężnych, odpisów podatkowych na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji pacjentów nie objętych procedurami resortu zdrowia.

Prowadzone działania:
We Wrocławiu od 1988 roku działa Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia - pierwsza w województwie dolnośląskim organizacja pożytku publicznego. Głównym zadaniem jest niesienie pomocy zakładom opieki zdrowotnej zwłaszcza w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej.
Inną formą pomocy jest zbiórka pieniężna dla pacjentów (głównie dzieci) na leczenie w ośrodkach zagranicznych, zakup leków nierefundowanych przez NFZ lub specjalistyczną rehabilitację. Fundacja ma zgodę MSWiA na prowadzenie zbiórek publicznych.
Aktualnie Fundacja współpracuje z 60 klinikami, szpitalami i poszczególnymi oddziałami szpitalnymi. Pod swoją opieką ma ponad 550 pacjentów. Każda zatem kwota ofiarowana naszej Fundacji przeznaczona jest na niesienie pomocy konkretnemu pacjentowi czy szpitalowi.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Aneta Orman
główna księgowa

Włodzimierz Jarmundowicz
prezydent fundacji

Maciej Mączka
dyrektor zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy