Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Pomocy Społecznej "Chodźmy Razem"
Iwaszkiewicza 8 lok. 4
96-100 Skierniewice

Gmina: Skierniewice

Powiat: Skierniewice

Województwo: łódzkie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 46 833 35 22

faks: 46 833 35 22

e-mail: cho...@interia.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Fundacja Pomocy Społecznej "Chodźmy Razem", Prymasowska 17/2, 96-100 Skierniewice

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000276365

REGON: 10034703100000

NIP: 836-17-96-958

Rok powstania: 2007

Organizacja pożytku publicznego od 2008 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000276365. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Pomocy Społecznej "Chodźmy Razem"

Misja:
1. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej i losowej.
2. Profilaktyka i terapia uzależnień oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.
3. Promocja zdrowego stylu życia.
4. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
5. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; edukacja społeczna i patriotyczna.
6. Promowanie zdolnych dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich umiejętności.

Fundacja od początku istnienia realizuje powyższe cele podejmując następujące działania:
1. Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci.
2. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej.
3. Wspieranie rodzin poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej.
4. Współpracuje z instytucjami kultury, dzięki którym zapewniamy naszym podopiecznym: bezpłatny trening piłki nożnej na hali sportowej, zajęcia na strzelnicy sportowej, basen, zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne, kulinarne oraz aerobik.
5. Udział w organizacji imprez otwartych: Biegi Papieskie, Rajd na Orientację, Piknik Rodzinny, Turniej Tańca Towarzyskiego, Turnieje Sportowe, Wycieczki Integracyjne.
6. Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka.
7. Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci.
8. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci.
9. Organizowanie i wydawanie posiłków dla dzieci objętych działalnością statutową fundacji.
10. Wsparcie instytucji opiekuńczych oraz osób prywatnych darami rzeczowymi pozyskiwanymi od darczyńców.
11. Pozyskiwanie sponsorów dla placówek medycznych.
12. Współpracę z ośrodkami pomocy społecznej i innymi fundacjami działającymi w podobnym zakresie.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
- profilaktyka uzależnień

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa dziecka
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
- księgowość, zarządzanie finansami
- wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Beata Czyżewka
prezes fundacji

Katarzyna Marszałek
członek zarządu

Łucja Supera
sekretarz fundacji

Wioletta Krause-Badur
wiceprezes fundacji

Jan Rawa
członek zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy