Siedziba

Adres rejestrowy:

Uczniowski Klub Sportowy Pionier przy Gimnazjum Nr 1 w Szczytnie

12-100 Szczytno

Gmina: Szczytno

Powiat: szczycieński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej (jednostka zakończyła działalność)

KRS:

REGON: 51090411000000

NIP: 745-16-20-866

Rok powstania: 1999

Rok zakończenia działalności: 2013

Wizytówka

Uczniowski Klub Sportowy Pionier przy Gimnazjum Nr 1 w Szczytnie

Misją stowarzyszenia była popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY
- sport amatorski, rekreacyjny

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy