Siedziba

Adres rejestrowy:

Związek Szlachty Polskiej
Żurawia 43 lok. 116
00-680 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 606 644 996

faks:

e-mail: szl...@szlachta.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000102686

REGON: 19085739700000

NIP: 585-10-12-069

Rok powstania: 1995

Organizacja pożytku publicznego od 2012 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000102686. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Związek Szlachty Polskiej, nr konta: 54 1240 2148 1111 0010 3536 7320

Wizytówka

Związek Szlachty Polskiej

Związek Szlachty Polskiej ("ZSzP") jest organizacją społeczno-kulturalną zrzeszającą szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

ZSzP stawia sobie za cel przede wszystkim:
- integrację i reprezentację środowiska szlacheckiego,
- ochronę dobrego imienia szlachty Rzeczypospolitej Wielu Narodów,
- opiekę nad zabytkami kultury szlacheckiej,
- popularyzację i promowanie kultury, dorobku i najlepszych tradycji szlacheckich,
- krzewienie etosu rycerskiego.

Stowarzyszenie skupia zarówno potomków drobnej szlachty, jak i przedstawicieli zamożnych i znaczących rodów szlacheckich. Do Związku należy obecnie ok. 500 osób reprezentujących prawie 300 rodów szlacheckich. Nasi członkowie niejednokrotnie odgrywają aktywną rolę w życiu kulturalnym, naukowym oraz biznesowym współczesnej Polski.

Członkostwo:
http://www.szlachta.org.pl/dokumenty/czlonkostwo-ankieta-dla-kandydata.html

Podkreślenia wymaga fakt, iż Związek Szlachty Polskiej w żadnym stopniu nie jest organizacją uzurpatorską, nie nadaje i nie odbiera szlachectwa czy tytułów arystokratycznych i odcina się od organizacji, które uważa za uzurpatorskie. Związek nie jest związany z żadną opcją polityczną.

Organem prasowym Związku jest Verbum Nobile - czasopismo ukazujące się od 1992 r. (nr Rejestru Prasy: 296; Nr ISSN: 1230-4573). Jest to pismo poświęcone szeroko rozumianej tematyce szlacheckiej - tradycji, kulturze, historii (w tym heraldyce i genealogii), a także sprawom aktualnym i ważnym dla zrzeszonych członków i sympatyków stowarzyszenia.


Confederation of the Polish Nobility

The Confederation of the Polish Nobility was established in Gdańsk in 1995.Currently, its head office is in Warsaw The Confederation has its regional branches in Białystok, Gdańsk, Kraków, Szczecin, Toruń, Warsaw and Wrocław.

The Confederation of the Polish Nobility is a socio-cultural organisation affiliating the nobility of the former Polish-Lithuanian Commonwealth. The Confederation’s tasks include primarily:
integration and representation of the noble community,
protection of the good name of the nobility of the Commonwealth of Nations,
popularisation and promotion of culture,accomplishments and the best noble traditions,
rebirth and preservation of knight’s ethos.
Our Confederation affiliated both the descendants of middle-class nobility and also wealthy and meaningful noble stocks. The Confederation has now about 500 members representing nearly 300 noble stocks. On many occasions, our members play an active role in the cultural, scientific and business life of contemporary Poland. It should be stressed that the Confederation of the Polish Nobility is in no way a usurping organisation, it neither grants nor takes away the nobility and candidates to the Confederation are admitted exclusively based on the land law of the First Polish Republic.

The Confederation is not tied with any political or religious option.

We invite you to contact the Confederation of the Polish Nobility, especially as regards the questions concerning:
the history of Poland with special stress on the history of nobility,
fate of noble stock members, knight’s ethos, culture and noble customs,
care for material and non-material monuments of noble culture, reprivatisation,
current socio-economic problems and standards of operation of the state and state authorities from the point of view of the values, which, during centuries, developed and evolved within the noble state, genealogy and heraldry.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 500

Zarząd

Michał Niemirowicz-Szczytt
Członek Zarządu Głównego

Krzysztof Fornalski
Skarbnik

Hubert Massalski
Sekretarz

Henryk Grocholski
Prezes Zarządu Głównego

Henryk Wąsowski
Członek Zarządu Głównego

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy