Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa
Orłowska 6
81-522 Gdynia

Gmina: Gdynia

Powiat: Gdynia

Województwo: pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 601 290 245

faks:

e-mail: sla...@kitowski.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Towarzystwo Przyjaciół Orłowa, Wrocławska 83a/6, 81-553 Gdynia

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000030276

REGON: 19123728300000

NIP: 586-17-14-910

Rok powstania: 1995

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000030276. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa

Misja:
Uczestniczenie we wszechstronnym rozwoju Orłowa, jako części Gdyni. Dbałość o poznawanie dziejów tego obszaru oraz jego mieszkańców i zachowanie ich w społecznej, kulturalnej, artystycznej i naukowej pamięci. Inicjowanie i popieranie aktywności mieszkańców w zakresie oświaty, kultury, nauki i działalności gospodarczej. Ochrona środowiska ludzkiego, przyrodniczego i materialnego.

Działalność muzealna i wystawiennicza:
-wystawa dotycząca życia i twórczości Stefana Żeromskiego (stała ekspozycja historyczna),
-profesjonalne wystawy artystyczne,
-skansen rybacki (ogólnodostępny na otwartym terenie).

Działalność kulturalna:
-spotkania i prelekcje historyczne, literackie, popularnonaukowe,
-koncerty kameralne.
Ochrona zabytków.

Towarzystwo działa na rzecz ogółu społeczności obejmując sferę zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturalnej, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, prowadzi działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnej i upowszechnianie swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój demokracji.
Uczestniczy we wszechstronnym rozwoju Orłowa i Kolibek.
Celem Towarzystwa jest dbałość o poznawanie dziejów tego obszaru oraz jego mieszkańców, o zachowanie walorów środowiskowo - przyrodniczych, krajobrazowych, kulturalnych i architektonicznych obszaru i zachowanie ich w pamięci.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- literatura, czasopisma
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- edukacja kulturalna

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 51

Zarząd

Joanna Sakaluk
sekretarz

Iwona Wirszke
skarbnik

Zbigniew Barański
wiceprezes

Sławomir Kitowski
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy