Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej
30 Stycznia 4
83-110 Tczew

Gmina: Tczew

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 601 685 363, 694 672 290

faks:

e-mail: tm...@tcz.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000020655

REGON: 19289031200000

NIP: 593-24-03-638

Rok powstania: 1970

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000020655. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem prowadzącym działalność na rzecz ogółu społeczności mającą na celu inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie:
- upowszechnienia wiedzy o regionie kociewskim,
- szeroko pojętej kultury, w tym także ochrony dziedzictwa kulturowego,
- przeciwdziałania degradacji środowiska naturalnego,
- rozwoju demokratyzacji życia społecznego,
- kształtowanie właściwych wzorców obywatelskich,
- rozwoju samorządności terytorialnej,
- pobudzania aktywności społeczeństwa,
- rozwoju gospodarczego regionu,
- innych aspektów życia, służących dobru regionu i jego mieszkańców,
- przeciwdziałania negatywnym zjawiskom różnych dziedzin życia regionu kociewskiego,
- upowszechniania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Prowadzone działania:
- promowanie miasta Tczewa i regionu kociewskiego poprzez współredagowanie kwartalnika Kociewski Magazyn Regionalny
- publikowanie okolicznościowych wydawnictw związanych z historią Tczewa
- udział w przygotowaniach do V Kongresu Kociewskiego, zwłaszcza w zakresie oceny realizacji uchwał I, II, III, IV Kongresu Kociewskiego
- współdecydowanie o rozwoju Tczewa i powiatu tczewskiego poprzez udział członków Towarzystwa w organach samorządów terytorialnych
- realizacja zadania publicznego (od 2008 r.) tj. Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego dla dzieci i młodzieży z wszystkich etapów edukacyjnych w 5 kategoriach konkursowych (recytacja, juwenilia literackie, plastyka, inscenizacje, programy poetycko-muzyczne)
- kontynuacja cyklicznych niekomercyjnych spotkań muzyczno-słownych pt. Podwieczorek przy mikrofonie prezentujących mieszkańcom Tczewa i powiatu utalentowanych młodych tczewskich twórców
- współorganizowanie z MOPS. cyklicznych Festynów Przyjaźni Tacy Sami na znak solidarności z osobami niepełnosprawnymi
- organizowanie cyklicznych różnych form prezentacji ludzi, którzy swą postawą i działalnością dobrze służą lub służyli "małej ojczyźnie" (Wieczory szczerości, Ludzie z pasją, Tczewscy twórcy, Tczewskie Zaduszki, Sylwetki miłośników ziemi tczewskiej)
- zacieśnianie kontaktów ze środowiskiem wiejskim (udział w imprezach integracyjnych, zebraniach, prezentowanie kół gospodyń wiejskich mieszkańcom Tczewa pt. "Jesteśmy z Ziemi Tczewskiej".

Towarzystwo za działalność na rzecz rozwoju kultury w regionie otrzymało w 2012 r. Nagrodę Kociewskie Pióro, Medal Chwalba Grzymisława oraz Wyróżnienie Samorządu Miasta Tczewa (2013 r.).

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- literatura, czasopisma
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 82

Zarząd

Sylwia Kamień
wiceprezes

Jolanta Jank
wiceprezes

Aneta Gruszczyńska
skarbnik

Jarosław Bartoszewski
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy