Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

00-687 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 22 400 09 12

faks:

e-mail: bi...@ffrs.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, skrytka pocztowa 381 , 00-950 Warszawa 1

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000283409

REGON: 14104505100000

NIP: 951-22-24-227

Rok powstania: 2007

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000283409. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) jest niezależną organizacją pozarządową, której misją jest kształtowanie otwartego społeczeństwa różnorodnego poprzez wspieranie dialogu międzykulturowego i integracji społecznej, przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwijanie zasobów wiedzy i narzędzi w zakresie integracji społecznej i równego traktowania oraz empowerment (upełnomacnianie) migrantów, migrantek i społeczności migranckich.
FRS angażuje się w krytyczną analizę historii społeczeństwa różnorodnego w Polsce, by wnioski i refleksje dotyczące przeszłych doświadczeń miały konstruktywny wkład w debatę o współczesnych dylematach na temat migracji, dyskryminacji i integracji.

Wizją FRS jest społeczeństwo, w którym:
- każda osoba czuje się wolna i bezpieczna, może rozwijać się i uczestniczyć w życiu społecznym zgodnie ze swoimi potrzebami i dążeniami, niezależnie od tego kim jest i skąd pochodzi;
- różnorodność społeczna jest szanowana, ceniona i pielęgnowana.


Foundation for Social Diversity (FSD)

he Foundation for Social Diversity (FSD) is an independent non-profit organization whose mission is to develop an open, diverse society by supporting intercultural dialogue and social integration, challenging discrimination, increasing knowledge and developing tools that strengthen social integration and equality, as well as empowering social minorities, migrants and migrant communities.
The FSD is also engaged in critical analysis of the history of social diversity in Poland, so that past experiences can provide constructive insight into and inform the current debate about contemporary issues related to migration, equality and integration.

The FSD works toward a vision of society in which:
- social diversity is respected, valued and nurtured;
- every person feels free and safe, can develop and participate in social life in accordance with his or her needs and ambitions independent of who he or she is and where he or she comes from.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Anna Grudzińska
Członkini Zarządu

Jan Świerszcz
Członek Zarządu

Ewa Pogorzała
Członkini Zarządu

Katarzyna Kubin
Członkini Zarządu

Anna Górska
Wiceprezeska Zarządu

Emilia Czerniakiewicz
Członkini Zarządu

Agnieszka Kozakoszczak
Prezeska Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy