Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS"
Szydłowska 6 lok. 1
60-651 Poznań

Gmina: Poznań

Powiat: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 61 843 22 10

faks: 61 843 22 11

e-mail: bi...@ekosalus.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000263250

REGON: 30038943100000

NIP: 782-23-69-083

Rok powstania: 2005

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS"

Misja
Podstawowym celem Stowarzyszenia "Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS" jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Nazwa zainspirowana została łacińskim słowem "salus" - zdrowie. Chcemy stworzyć niepełnosprawnym środowisko, w którym będą czuli się dobrze i które pomoże odzyskać im zdrowie, równowagę i dobrą kondycję psychiczną.

Cele Stowarzyszenia Środowisko dla Niepełnosprawnych "EKO SALUS", poza opisanymi powyżej, to między innymi:
-Poprawa statusu socjalnego i zawodowego osób niepełnosprawnych;
-Współpraca z pracodawcami oraz wszelkimi organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi w zakresie poszukiwania i tworzenia nowych miejsc pracy oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
-Stała współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej, mająca na celu przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu osób niepełnosprawnych;
-Wzajemne wsparcie i integracja środowiska osób niepełnosprawnych;
-Poprawa sytuacji materialno - bytowej osób niepełnosprawnych;
-Działalność na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju;
-Popieranie i promocja wszelkiego rodzaju działań na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju;
-Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ochronie środowiska oraz zrównoważonym rozwoju;
-Informowanie o problemach ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju i metodach ich rozwiązywania;
-Upowszechnianie najnowszych technik ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju;
-Angażowanie osób niepełnosprawnych w działalność na rzecz ochrony środowiska;
-Niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, zmierzającej do zapewnienia im aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.
-Kreowanie wizerunku osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych obywateli RP.

Prowadzone działania
Jako zarejestrowany podmiot w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, zajmujemy się: pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym i personalnym, głównie skierowanym na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnieniem wspieranym przez naszych specjalistów:
- doradców zawodowych,
- psychologów,
- trenerów pracy,
- prawników,
- lekarzy medycyny pracy.
Osoby Niepełnosprawne zarejestrowane u nas, których zatrudnienie proponujemy to nie tylko osoby z widoczną niepełnosprawnością.
Wszystkich niepełnosprawnych oraz ich pracodawców wspieramy indywidualnie przed oraz w trakcie świadczenia pracy.

Nasza oferta dla Państwa to produkt wart zainteresowania, proponujemy:
-usługę pośrednictwa pracy,
-doradztwo zawodowe i personalne,
-wiedzę o zatrudnieniu i rynku pracy osób niepełnosprawnych,
-wiedzę jak Państwa Firma otrzyma dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (SOD),
-wiedzę jak Państwa Firma otrzyma refundację składek ZUS pracowników niepełnosprawnych
-wiedzę na temat w jaki sposób zaoszczędzić firmowe pieniądze i nie płacić opłaty na PFRON nałożonej przez Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 1997 Nr 123 poz. 776 z późn.zm.
-wiedzę jak można zostać Pracodawcą Wrażliwym Społecznie, który przełamuje bariery społeczne w Polsce, co może przekładać się pozytywnie na wizerunek marki Państwa Firmy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 20

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy