Siedziba

Adres rejestrowy:

Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej - CEL
Węgój 19
11-300 Węgój

Gmina: Biskupiec

Powiat: olsztyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 89 715 24 18

faks: 89 715 24 18

e-mail: pod...@interia.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000248720

REGON: 28011848600000

NIP: 739-35-67-031

Rok powstania: 2006

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000248720. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej - CEL

Misja:
1. Wspieranie wszechstronnego zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi.
2. Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.
3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
4. Organizowanie i wspieranie szkolnych i pozaszkolnych działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Prowadzone działania:
1. Prowadzenie Zespołu Szkół znajdującego się we wsi Wegój, a w nim: przedszkola dla dzieci 3-5 lat, szkoły podstawowej- klasy I-VI, gimnazjum - klasy I-III.
2. Patronat nad zespołem regionalnym " Węgojska Strużka".
3. Organizowanie kursów językowych dla młodzieży, osób dorosłych, w tym osób bezrobotnych.
4. Organizowanie zbiórek żywności oraz odzieży przeznaczonej dla osób potrzebujących.
5. Działania proekologiczne.
6. Organizowanie imprez kulturalnych w środowisku wiejskim.
7. Promocja regionu Warmii.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- edukacja kulturalna

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 30

Zarząd

Małgorzata Deptuła
sekretarz

Irena Stepaniuk
skarbnik

Teresa Kacperska
wiceprezes

Krystyna Sobolewska
członek

Czesław Kacperski
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy