Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie LYSKOR
Sikorskiego 2
44-295 Lyski

Gmina: Lyski

Powiat: rybnicki

Województwo: śląskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Szybki kontakt

tel: 32 440 76 01

faks: 32 440 76 01

e-mail: bi...@lyskor.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000257707

REGON: 24039735900000

NIP: 642-29-48-718

Rok powstania: 2006

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie LYSKOR

Stowarzyszenie - lokalna grupa działania o nazwie LYSKOR jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mających na celu:
1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
2. aktywizowanie ludności wiejskiej;
3. realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD);
4. promocję obszarów wiejskich;
5. upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

ROZWÓJ LOKALNY
- animowanie działań wspólnot lokalnych
- lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
- promocja regionu

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 130

Zarząd

Radosław Łuszcz
Prezes

Katarzyna Czogała
Wiceprezes

Karina Stępień
Wiceprezes

Piotr Kowol
Sekretarz

Mieczysław Wojaczek
Członek

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Miroslawa Woźnica
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy