Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "ACADEMIA"
Piastów 91
42-290 Blachownia

Gmina: Blachownia

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 600 595 125

faks:

e-mail: jad...@poczta.onet.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000267178

REGON: 24052670400000

NIP: 573-26-73-540

Rok powstania: 2006

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "ACADEMIA"

Nasze cele:
1. Tworzenie warunków sprzyjających aktywności zawodowej i samodzielności życiowej osobom niepełnosprawnym. Aktywizowanie osób starszych wiekiem, integracja pokoleniowa. Klub Pracy Twórczej.
2. Zapobieganie wyobcowaniu osób niepełnosprawnych w środowisku.
3. Promowanie różnorodnych form integracji osób niepełnosprawnych.
4. Promowanie zdrowia fizycznego i aktywności ruchowej.
5. Pomoc społeczna polegająca na wyrównywaniu szans społeczno-bytowych.
6. Organizowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ich rodzin, starszych wiekiem.
7. Organizowanie różnych form terapii manualnej, artystycznej, teatralnej itp.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 25

Zarząd

Zdzisław Gramburg
Sekretarz

Jadwiga Mrowiec
Skarbnik, Obsługa Biura

Wojciech Kucharski
Prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy