Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Krótka 15
18-516 Mały Płock

Gmina: Mały Płock

Powiat: kolneński

Województwo: podlaskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 86 279 19 10

faks: 86 279 12 50

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000256078

REGON: 20008379300000

NIP: 291-01-79-617

Rok powstania: 2006

Organizacja pożytku publicznego od 2010 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000256078. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"

Misją Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” jest kreowanie, inicjowanie i wspieranie działań oraz procesów stymulujących wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich dla zapewnienia atrakcyjnych warunków życia i rozwoju osobistego mieszkańców, prowadzenia dochodowej działalności rolniczej i efektywnej przedsiębiorczości, przy zachowaniu i w oparciu o koncepcję rozwoju zrównoważonego, zasadę subsydiarności i równości szans wszystkich osób i grup społecznych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- animacja społeczno-kulturalna

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- aktywizacja lokalna
- współpraca z administracją
- status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
- zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Andrzej Szymański
Członek Zarządu

Grzegorz Palka
Członek Zarządu

Andrzej Jarzyło
Członek Zarządu

Maria Misierewicz
Sekretarz

Agnieszka Rutkowska
Wiceprezes Zarządu

Elżbieta Parzych
Prezes Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy