Siedziba

Adres rejestrowy:

Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.Cenoma"
Rynek 4
32-820 Szczurowa

Gmina: Szczurowa

Powiat: brzeski

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 14 671 40 70

faks: 14 671 40 70

e-mail: eoc...@interia.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000256221

REGON: 12025118900000

NIP: 869-18-72-361

Rok powstania: 2006

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.Cenoma"

Prowadzone działania
Realizacja działań osi IV Leader w ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" na terenie gmin: Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Szczurowa. Działania te mają na celu poprawę jakości życia na terenach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturalnych regionu.
Działania osi IV Leader:
1) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
2) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
3) Odnowa i rozwój wsi
4) Małe projekty

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 78

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy