Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja"
Władysława Broniewskiego 1a
93-162 Łódź

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Dostęp dla osób niepełnosprawnych utrudniony. Osoby na wózkach inwalidzkich zapraszamy wejściem od strony Domu Samotnej Matki; prosimy o wcześniejszy sygnał - pracownicy służą pomocą.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 42 646 76 18

faks: 42 682 20 22 wew. 36

e-mail: fun...@csr.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000262774

REGON: 10025895900000

NIP: 729-26-13-195

Rok powstania: 2006

Organizacja pożytku publicznego od 2007 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000262774. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja"

Samotna Matka - to stygmat nieszczęścia i tragedii. To historie kobiet, które jako dzieci w swych rodzinach zamiast miłości doświadczyły przemocy i alkoholizmu rodziców.
To brak ciepłych relacji, przytulnych mieszkań i domowego jedzenia.
Kobiety te mają jednak odwagę walczyć o godne życie swoje i swoich dzieci.
To im pomaga Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja".

Pomagamy bezdomnym samotnym matkom, aktywizując je społecznie i zawodowo oraz towarzysząc im w usamodzielnianiu. Chronimy ich dzieci przed skierowaniem do domu dziecka.
Wspieramy Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi, największą tego typu placówka w Polsce, która od początku swego istnienia pomogła już ponad 1000 kobietom.
Pomagamy w leczeniu małżeństw dotkniętych bólem niepłodności oraz wspieramy rodziny z problemami wychowawczymi.
Pozyskujemy pieniądze na budowę ośrodka, w którym dożywiane będą osoby skrajnie ubogie oraz samotne matki w ciąży i z małymi dziećmi.
Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja" służy życiu i rodzinie.

Misją Fundacji jest działalność w służbie rodzinie. Be realizować ten cel Fundacja podejmuje rozmaite działania.
Przyświeca nam jeden cel: służba życiu i rodzinie
- Opiekujemy się samotnymi bezdomnymi matkami i ich dziećmi
W Łodzi zbudowaliśmy Dom Samotnej Matki - to największa tego typu placówka
w Polsce. Dajemy schronienie ubogim, uciekającym przed przemocą kobietom. Troszczymy się o ich dzieci, aby nie trafiły do domu dziecka. Chcemy stworzyć im dom, którego często nigdy nie miały. Od początku swego istnienia Dom Samotnej Matki w Łodzi pomógł ponad 1000 kobietom.
- Towarzyszymy małżeństwom dotkniętym bólem niepłodności
Finansujemy szkolenia z zakresu skutecznych metod leczenia niepłodności, zgodnych z etyką chrześcijańską. Wspieramy funkcjonowanie poradni leczenia niepłodności metodą NaProTECHNOLOGY.
- Pomagamy rodzinom z problemami
Wspomagamy rodziców w rozwijaniu kompetencji wychowawczych. Zapewniamy możliwość skorzystania z usług profesjonalnego asystenta rodziców (Ekstraniani). Dociera on tam, gdzie pojawiają się problemy z komunikacją w rodzinie oraz problemy wychowawcze.
- Promujemy wartości rodzinne
Co roku budujemy szopkę bożonarodzeniową z żywymi zwierzętami przy łódzkiej katedrze, którą odwiedzają tysiące rodzin. Inicjujemy rodzinne formy wspólnego spędzania czasu. Wraz z Centrum Służby Rodzinie w Łodzi organizujemy konferencje, warsztaty, imprezy i spotkania.
- Opiekujemy się ubogimi
Budujemy kompleks żywieniowy, w którym dożywiać będziemy osoby ubogie oraz samotne matki. Dla biednych matek z naszego miasta co tydzień wydajemy paczki żywnościowe.

Możesz włączyć się w to dzieło i razem z nami dzielić się nadzieją!


The Family Support Foundation "The Hope"

Service to Family Foundation "The Hope" (Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja") is non-govermental public charity organization. Its mission is to “promote values which are fundamental to the institution of family, and helping families, people who stand uncertain and lost in front of their tasks” [§9.2 of the Foundation’s charter]. The Foundation is seated in Łódź, Poland. Łódź is the third biggest city in Poland, located almost in the centre of the country.
How we help?
- We help lone, homeless mothers and their children
It is estimated that about of all families in Łódź Province are lone mothers. On bringing help to them we concentrate our efforts. Being a lone mother is a stigma of misfortune and, often, of real tragedy.
Our Foundation co-finances the Single Mothers Shelter in Łódź, now the biggest institution of this kind in Poland. Only in 2012 70 women and 112 children found shelter there (for more than 20 years of its activity, the Shelter helped more than 1000 women). We want to create home for them, that they very often never had.
The House bears the honourable name of Stanisława Leszczyńska - a heroic midwife from Auschwitz, nazi concentration camp. Also, thanks to the support of Foundation a new building for the Shelter was completed.
At the moment, our priority is gathering funds for finalization of the Single Mothers Shelter investment. The Shelter, to be fully functional needs a special reinforcement: new, separate kitchen, canteen and magazines. The Service to Family Centre, our mother-organization, also requires rebuilt, new infrastructure for eatery for poor people; a conference hall is also needed to expand educational activity. Therefore a decision was made to build a new space - that along with the Centre, the Shelter and Foundation - will be a true complex for comprehensive help for families. The task needs a lot of funds. That is why we still need financial help.
- We help marriages afflicted with pain of infertility
Many marriages today have problems with conception of a child. We want to meet them half way.
NaProTECHNOLOGY (eng. Natural Procreative Technology) is a new, developing, not raising ethical doubts method of infertility treatment. We finance trainings in the field of this method. All trained specialists work in a NaProTECHNOLOGY infertility treatment clinic in Łódź. We distribute brochures promoting the method.
- We help parents with problems
Some parents stand powerless in front of their children’s progressive cries, shouts, violation of rules etc. We offer an effective solution.
We finance ExtraNanny - innovative social service that consists in helping parents in solving their upbringing problems - not in guidance service, not by phone - but by giving individual support at home. Professional parents assistant, ExtraNanny, reaches there, where problems with communication in family or educational problems arise.
- We help poor mothers
One cannot help child apart from helping its parents. We try to supply basic products for mothers in need.
We co-finance Maternity Protection Fund (in the structure of our foundator - Service to Family Centre) that serves layettes and packages with food for poor mothers. Social counselling is also a part of Fund’s activity.
- We help families
Life of every man starts and matures in family. That’s why family is so important.
Every year near to Łódź Cathedral we build Christmas crib with live animals which is visited by thousands of families. We initiate family forms of spending time together. Along with Service to Family Centre in Łódź we organize conferences, workshops, events and meetings.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

s. Magdalena Krawczyk
Zastępca Dyrektora, Członek Zarządu

Tomasz Bilicki
Zastępca Dyrektora, Członek Zarządu

Robert Jaśpiński
Dyrektor, Prezes Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy