Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo"
Plac św. Floriana 1
96-100 Skierniewice

Gmina: Skierniewice

Powiat: Skierniewice

Województwo: łódzkie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 46 831 62 40

faks: 46 831 62 40

e-mail: l...@lgdgniazdo.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo", Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000262627

REGON: 10023842500000

NIP: 836-17-87-416

Rok powstania: 2006

Organizacja pożytku publicznego od 2008 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000262627. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo"

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 13 gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Celami LGD-”Gniazdo” są: działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizacja Lokalnej strategii Rozwoju, aktywizowanie ludności wiejskiej, wspieranie rozwoju edukacji, przedsiębiorczości, inicjatyw lokalnych, promocja środowiska naturalnego obszaru oraz zasobów kulturowych i historycznych a także wspieranie kultury fizycznej i sportu.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- doradztwo zawodowe
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 139

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy