Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Lexus
Sielska 17a
60-129 Poznań

Gmina: Poznań

Powiat: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000244733

REGON: 08005995600000

NIP: 973-08-55-173

Rok powstania: 2005

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Towarzystwo Lexus

1) zrzeszanie konsumentów; 2) prowadzenie działalności w zakresie obrony praw człowieka; 3) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego; 4) promowanie idei integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej; 5) upowszechnianie wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa; 6) wspieranie inicjatyw edukacyjnych, w szczególności edukacji prawnej; 7) prowadzenie badań nad prawem i jego społecznymi uwarunkowaniami; 8) integrowanie środowiska prawniczego; 9) świadczenie pomocy społecznej; 10) ochrona interesów konsumentów; 11) pomoc ofiarom przestępstw; 12) ochrona środowiska; 13) ochrona równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie różnicowanie praw i obowiązków obywateli; 14) udzielanie pomocy rodzinie; 15) ochrona praw własności przemysłowej; 16) ochrona praw dzieci i osób niepełnosprawnych; 17) udzielanie pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym; 18) ochrona praw pracowniczych i ubezpieczonych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 19) udzielanie pomocy przedsiębiorcom w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy