Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Akademicka 8 lok. 15
22-400 Zamość

Gmina: Zamość

Powiat: Zamość

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 604 491 664

faks:

e-mail: zu...@onet.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000265730

REGON: 06018747000000

NIP: 922-28-92-759

Rok powstania: 2006

Organizacja pożytku publicznego od 2015 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000265730. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w dziedzinie oświaty, kultury, ochrony zdrowia przeznaczonej dla osób starszych bez względu na wykształcenie.

Cele te realizowane są poprzez:
- organizację wykładów i seminariów
- warsztaty sprawnościowe w sali i na basenie
- zespoły zainteresowań: malarski, wiedzy o sztuce, wiedzy o regionie, rękodzieło artystyczne, chór
- wycieczki i rajdy krajoznawcze
- lektoraty języków obcych
- imprezy integracyjne.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 345

Zarząd

Wiesława Zakrzewska
sekretarz

Alicja Małek
skarbnik

Lucyna Stąsiek
wiceprezes

Krystyna Łepik
wiceprezes

Zofia Piłat
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy