Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Pro Bono Futuro"
Staszica 12 lok. 3
20-081 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 81 534 63 61

faks: 81 534 63 60

e-mail: pro...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000251912

REGON: 06011389000000

NIP: 712-30-00-142

Rok powstania: 2006

Organizacja pożytku publicznego od 2015 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000251912. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Pro Bono Futuro"

Cele Fundacji Pro Bono Futuro:
- podejmowanie, prowadzenie i popieranie wszelkich inicjatyw i działań wynikających z aktywności społecznej, a w szczególności w zakresie działań:
- kulturalnych
- naukowych
- promocyjnych
- ochrony zdrowia
- tworzenia dobrego prawa
- likwidacji i przeciwdziałania bezrobociu, ubóstwu oraz niepełnosprawności.

Fundacja Pro Bono Futuro ma na celu:
- kształtowanie postaw obywatelskich
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
- organizację szkoleń i konferencji dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kadry menedżerskiej i zawodowej
- prowadzenie działalności charytatywnej.

Cele wymienione wyżej Fundacja realizuje poprzez:
1) gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu realizacji celów statutowych,
2) prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej oraz popularyzatorskiej,
3) organizacje wystaw, targów oraz misji handlowych,
4) prowadzenie analiz i badań rynku,
5) współpracę ze środowiskami naukowymi oraz instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą,
6) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie określonym celami realizowanymi przez Fundację,
7) organizowanie i prowadzenie szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje,
8) prowadzenie edukacji obywatelskiej, w tym zakładanie szkół,
9) aktywny udział w zakresie likwidacji patologii społecznych, bezrobocia i bezdomności,
10) wspieranie inicjatyw związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy,
11) organizowanie spotkań okolicznościowych,
12) fundowanie stypendiów i nagród,
13) powoływanie klubów dyskusyjnych,
14) organizowanie wolontariatu,
15) przeprowadzanie zbiórek publicznych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy