Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Mogę Więcej"
PCK 2
22-300 Krasnystaw

Gmina: Krasnystaw

Powiat: krasnostawski

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 82 576 03 81

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000246218

REGON: 06011336400000

NIP: 564-17-18-662

Rok powstania: 2005

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Mogę Więcej"

Nadrzędnym zadaniem stowarzyszenia jest edukacja, profilaktyka, terapia i promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży zaniedbanej środowiskowo, patologicznej, niedostosowanej społecznie, upośledzonej umysłowo oraz wśród ich rodzin. Celem stowarzyszenia jest: 1) Rozwój infrastruktury szkolnictwa specjalnego. 2) Rozwój kultury, sztuki i wiedzy społecznej, zainteresowań twórczych, działalności sportowej, turystycznej i rehabilitacyjnej. 3) Kształtowanie świadomości ekologicznej i promowanie zdrowego stylu życia. 4) Wspieranie zajęć programowych i ponadprogramowych. 5) Zaopatrywanie placówki kształcenia specjalnego w środki i pomoce dydaktyczne. 6) Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi szkołami, instytucjami i organizacjami w Polsce i za granicą. 7) Aktywizacja społeczności lokalnej. 8) Promocja idei wolontariatu. 9) Promowanie szkolnictwa specjalnego.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy