Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka"
Józefa Sułkowskiego 17
85-634 Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz

Powiat: Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 52 349 54 77

faks:

e-mail: iwo...@gmail.com, bi...@kpowes.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000267049

REGON: 34025520200000

NIP: 554-27-24-731

Rok powstania: 2006

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA powstało pod koniec 2006 roku.

Tworzą je kobiety w różnym wieku, o różnym statusie zawodowym i rodzinnym, które połączyły wspólne cele:
- upowszechnianie i ochrona praw kobiet,
- inicjowanie i realizacja programów przyczyniających się do aktywizacji kobiet (zawodowej, społecznej),
- pomoc w podejmowaniu i rozwijaniu przez kobiety działalności zawodowej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej,
- propagowanie idei dobroczynności,
- ochrona i promocja zdrowia,
- integracja środowisk kobiecych poprzez organizowanie forum, warsztatów,
- propagowanie idei integracji europejskiej w środowisku kobiet,
- promocja edukacji i samokształcenia kobiet niezależnie od wieku.

W roku 2007 członkinie Stowarzyszenie zainteresowały się ekonomią społeczną - jako sektorem gospodarki tworzonym przez organizacje i instytucje łączące w działaniach aspekty ekonomiczne i społeczne. Tym samym, w kręgu ich zainteresowań znalazły się podmioty ekonomii społecznej będące nowymi formami aktywizacji osób bezrobotnych i zapobiegania ich społecznej marginalizacji.

Od lutego do maja 2008 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA uczestniczyło w cyklu szkoleń pt. "Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń inicjatywy wspólnotowej EQUAL" i "Strefa Ekonomii Społecznej". Brało także czynny udział w warsztatach oraz wizytach studyjnych, które pozwoliły podjąć inicjatywę zmierzającą do utworzenia pierwszej w Bydgoszczy spółdzielni socjalnej. Stowarzyszenie reprezentowało bowiem grupę inicjatywną wspomnianej spóldzielni socjalnej (6 bezrobotnych kobiet podejmujących trud powrotu na rynek pracy) przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy i Urzędem Miasta Bydgoszczy. Ponadto Stowarzyszenie sporządziło wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji spółdzielni socjalnej w KRS i pozyskało sponsorów na remont lokalu. Wszystkie te działania zaowocowały rozpoczęciem działalności - pierwszej w Bydgoszczy - Spółdzielni Socjalnej "elles" (z dniem 1 stycznia 2009 roku).

Bazując na zdobytym doświadczeniu oraz podjętej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy i Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, chcemy nadal promować i rozwijać ekonomię społeczną w naszym regionie.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy