Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Kompania Działań Społecznych"
Jana Stanki 16
52-423 Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: po uzgodnieniu, mailowo

Szybki kontakt

tel: 601 668 182

faks: 71 363 41 01

e-mail:

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000262342

REGON: 02035832900000

NIP: 894-28-78-557

Rok powstania: 2006

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Kompania Działań Społecznych"

Misja Kompanii wpisuje się w nurt działań mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu i znoszenie barier w dostępie do rynku pracy; zespół Kompanii wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, udostępniając usługi społeczne w zakresie: konsultacji strategii działania,diagnozowania problemów lokalnych, przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów, budowania partnerstw i paktów lokalnych z udziałem podmiotów sektora prywatnego i publicznego, nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi budowania dostosowanej do potrzeb organizacji strategii promocji, komunikacji społecznej.

Kompania Działań Społecznych współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, pracodawcami i osobami indywidualnymi. Projektujemy i realizujemy działania dostosowane do potrzeb grup doświadczających trudności oraz problemów lokalnych społeczności. Specjaliści z zespołu Kompanii pomagają w: aplikowaniu o dofinansowanie projektów społecznych, tworzeniu strategii ewaluacyjnych, projektowaniu i realizacji działań promocyjnych i Public Relations, poszukiwaniu Partnerów krajowych i zagranicznych do realizacji projektów. Kompania prowadzi nieodpłatne poradnictwo dla osób chcących założyć organizację pozarządową lub zorganizować działanie społeczne (np. kampanię informacyjną, akcję samopomocową).
Kompania jest autorem koncepcji działań pod nazwą "Miejska specjalna strefa społeczna" - realizowanych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, współpracujemy z organizacjami i instytucjami z: Wrocławia, Łodzi, Lublina, Starachowic i Wałbrzycha oraz z partnerami zagranicznymi z Wielkiej Brytanii i Francji. Nasze doświadczenia przekazujemy organizacjom z Ukrainy, Mołdawii.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Jolanta Ostrowska-Kituli
prezes

Wojciech Cwalina
członek Rady

Tomasz Wójcik
przewodniczący Rady

Michał Bieganowski
członek zarządu

Aneta Orman
członek zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy