Siedziba

Adres rejestrowy:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę "Psoriasis"
Mąkowarska 8
85-560 Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz

Powiat: Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: ponieważ nie mamy stałych godzin urzędowania prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się drogą mailową

Szybki kontakt

tel: 512 950 502

faks:

e-mail: sto...@luszczyca.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę "Psoriasis", Żerkowska 19, 63-200 Jarocin

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000271955

REGON: 34027320000000

NIP: 967-12-58-434

Rok powstania: 2007

Organizacja pożytku publicznego od 2013 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000271955. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę "Psoriasis"

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę oraz ich rodzin, a w szczególności:
- informowanie społeczeństwa o problemach i potrzebach ludzi chorych
- reprezentowanie interesów osób dotkniętych łuszczycą w stosunkach z innymi organizacjami, instytucjami i organami państwa,
- integrowanie środowiska osób chorych na łuszczycę,
- działanie w kierunku poprawy jakości życia chorych na łuszczycę, poprzez podnoszenie wśród chorych i ich rodzin wiedzy na temat łuszczycy i metod jej leczenia,
- organizowanie pomocy wzajemnej w celu wymiany doświadczeń i wsparcia,
- organizowanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia,
- inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych i legislacyjnych dotyczących specyficznych potrzeb osób z łuszczycą i sposobu zaspokajania tych potrzeb,
- organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia, bezwartościowości, rezygnacji i bezradności,
- otaczanie szczególną opieką osób najciężej dotkniętych chorobą i osób ze "świeżym" rozpoznaniem łuszczycy, w tym organizowanie pomocy psychologicznej dla osób chorych i ich najbliższego otoczenia w formie poradnictwa, spotkań, szkoleń i warsztatów terapeutycznych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 110

Zarząd

Wojciech Wilkowski
wiceprezes

Wiesław Kowalski
wiceprezes

Krzysztof Besztak
wiceprezes

Anna Grandke
wiceprezes

Małgorzata Kułakowska
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy