Siedziba

Adres rejestrowy:

Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski
Stanisława Wyspiańskiego 13 lok. 210
33-300 Nowy Sącz

Gmina: Nowy Sącz

Powiat: Nowy Sącz

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 601 956 616, 692 460 537, 660 776 556

faks:

e-mail: bi...@spozz.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000051381

REGON: 00125055500000

NIP: 734-00-13-347

Rok powstania: 1977

Organizacja pożytku publicznego od 2007 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000051381. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski, nr konta: 96 1050 1722 1000 0023 1639 4978

Wizytówka

Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski

Celem działalności związku jest promocja i wspieranie rozwoju żeglarstwa we wszystkich jego formach, zrzeszanie klubów i organizacji żeglarskich oraz reprezentowanie interesów stowarzyszonych w nim osób fizycznych.

W całej działalności związek wykorzystuje specyficzne walory wychowawcze żeglarstwa, dba o szerzenie i umacnianie świadomości ekologicznej swoich członków, kształtuje ich postawy w kierunku troski o ochronę wód, brzegów akwenów, ziemi i atmosfery. Współdziała w tym zakresie z innymi podmiotami, w tym z: organizacjami, instytucjami, samorządami i osobami fizycznymi.

Prowadzona działalność statutowa Sądecko-Podhalańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Nowym Sączu prowadzona jest głównie w formie:
- specjalistycznego szkolenia na stopnie żeglarskie,
- specjalistycznego żeglarskiego szkolenia morskiego,
- organizacji regat żeglarskich,
- organizacji wystaw i projekcji filmów promującej żeglarstwo i tematykę marynistyczną,
- wydawnictw promujących żeglarstwo,
- działalności rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

SPOZŻ przygotowuje i wydaje książeczki żeglarskie i inne dokumenty zgodnie z przyjętym zakresem działania, powołuje państwowe komisje egzaminacyjne na stopnie żeglarskie, przeprowadza państwowe egzaminy na stopnie żeglarskie.
SPOZŻ jest członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego z siedzibą w Warszawie oraz Jachtklubu Stoczni Gdańskiej w Gdańsku.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- film
- sztuki wizualne, wzornictwo
- literatura, czasopisma

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy