Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Moje Miasto
Bohaterów Warszawy 104B
44-280 Rydułtowy

Gmina: Rydułtowy

Powiat: wodzisławski

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 508 954 442

faks:

e-mail: poc...@mojemiasto.net.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000272960

REGON: 24057870100000

NIP: 647-24-29-179

Rok powstania: 2007

Organizacja pożytku publicznego od 2015 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000272960. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Moje Miasto

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i kreowanie inicjatyw społecznych, dążących do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochrona wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój demokracji, a w szczególności:
a) działania wspierające rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych,
b) promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego,
c) wspieranie społecznej aktywności obywateli,
d) stwarzanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki lokalnej oraz polityki regionalnej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- edukacja kulturalna

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 40

Zarząd

Halina Korbica
członek zarządu

Wiesława Ciurko
członek zarządu

Barbara Płaczek
członek zarządu

Grzegorz Drabiniok
sekretarz

Waldemar Wollny
wiceprezes

Zbigniew Szurek
skarbnik

Marek Wystyrk
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy