Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Moje Miasto
Bohaterów Warszawy 104B
44-280 Rydułtowy

Gmina: Rydułtowy

Powiat: wodzisławski

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 508 954 442

faks:

e-mail: poc...@mojemiasto.net.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000272960

REGON: 24057870100000

NIP: 647-24-29-179

Rok powstania: 2007

Organizacja pożytku publicznego od 2015 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000272960. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Moje Miasto

Stowarzyszenie w 2006 roku założyli ludzie aktywni, niezależni politycznie, chcący wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem rozwój inicjatyw obywatelskich w naszym mieście. W 2007 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
MOJE MIASTO jest organizacją non profit, czyli nie nastawioną na zysk, której misją jest rozwój aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Nasze cele są w głównej mierze oparte na wspieraniu i integrowaniu istniejących organizacji pozarządowych oraz działających w naszym mieście aktywnych grup mieszkańców. Wspieramy inicjatywy obywatelskie chcące pozyskać zewnętrzne środki finansowe na realizację swoich projektów. Organizujemy bezpłatne szkolenia dla mieszkańców i organizacji naszego miasta czy też konferencje z udziałem znanych autorytetów w dziedzinie rozwoju sektora pozarządowego. Swoje cele realizujemy przy szerokiej współpracy z innymi organizacjami, partnerami biznesowymi oraz władzami samorządowymi.

Naszą organizację tworzy obecnie 38 osób o bardzo różnych umiejętnościach, kompetencjach i poglądach. To co nas łączy to wrażliwość na problemy społeczne i potrzeby lokalnej społeczności. Jesteśmy elastyczni, otwarci na współpracę, chętnie sięgamy po innowacyjne metody działania.
Nieodłącznym elementem strategii działania Stowarzyszenia MOJE MIASTO będzie dalsze prowadzenie szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi polegającej m.in. na realizacji wspólnych projektów i wszelakich innych działań aktywizujących społeczność lokalną. Dla naszych mieszkańców prowadzimy bezpłatne kursy komputerowe a także inne szkolenia i warsztaty mające na celu m.in. rozwój kompetencji informatycznych i językowych.
Jako Stowarzyszenie mamy zamiar pobudzać innych mieszkańców do aktywności w sprawach, które mają wpływ na to co dzieje się w ich mieście. Jako uczestnicy akcji Fundacji Batorego "Masz Głos Masz Wybór" będziemy wspólnie z społecznością lokalną i samorządem w ramach projektu "Wspólna Przestrzeń" podejmowali działania mające na celu korzystną zmianę miejsc użyteczności publicznej. Będziemy organizować spotkania z władzami miasta w celu propagowania społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego któremu nie są obojętne losy miasta w którym żyje a także chce mieć wpływ na to co się w nim dzieje teraz i za kilka lat.
Nasze plany są ambitne ale możliwe do zrealizowanie zwłaszcza gdy ma się duży potencjał ludzki a także społeczną akceptację działań, które służą mieszkańcom naszego miasta. Do tego jeszcze potrzebne są środki o które potrafimy i chcemy się ubiegać ze źródeł zewnętrznych czyli grantów. Nasza organizacja jest otwarta na nowe, dobre i przynoszące korzyści pomysły dla społeczności lokalnej.
W związku z czym jesteśmy otwarci na osoby, które mają chęci i potencjał do działania na rzecz naszego miasta. Każdy u nas będzie mile widziany.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy