Siedziba

Adres rejestrowy:

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
Poniatowskiego 14
05-092 Łomianki

Gmina: Łomianki

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 22 478 30 22

faks: 22 478 30 22

e-mail: bi...@misja.com.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół

KRS: 0000394803

REGON:

NIP: 118-15-82-270

Rok powstania: 1992

Organizacja pożytku publicznego od 2011 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000394803. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

Misja:
Głównym celem Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej jest niesienie wszechstronnej pomocy ludziom ubogim w duchu tradycji Kościoła według wskazań Katolickiej Nauki Społecznej. Cele te realizowane mają być poprzez tworzenie wyspecjalizowanych placówek z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz bezwzględnym przestrzeganiem norm Prawa Naturalnego.

Priorytetem mają być konkretne i skuteczne formy wspomagania ludzi biednych, zwłaszcza tych najuboższych. Najpełniej cel powstania i pracy Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej wyraża cytat: "Dzieci nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą" (1 J 3,18).


Camillian Mission of Social Assistance

The Camillian Mission for Social Assistance (CMSA, or KMPS in Polish) is a Polish non-governmental organization with a public benefit status. It was founded by Bogusław Paleczny, a charismatic Camillian monk, in 1991, within the structures of the Order of St. Camillus. Father Paleczny ran the Mission until his sudden death in 2009 - at that point Adriana Porowska took over. CMSA continues to support the homeless and the impoverished by implementing its mission which can be summarized by the following quotation: “My Little children, let us not love in word, neither with the tongue; but in deed and truth (1J 3,18)”.

CMSA supports women and men who are homeless or who are experiencing housing exclusion, are disabled, unemployed, mentally challenged, impoverished, elderly, formerly imprisoned, addicted to gambling, alcohol or other substances, as well as children and multiple children families. These groups are supported by high quality services in line with modern solutions, and catholic social science. Professional social work, client participation and innovative data collection are among the priorities.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Artur Świderski
członek rady

Igor Grzesiak
członek rady społecznej

Anna Marzec-Bogusławska
członek rady społecznej

Hubert Bieniek
przewodniczący rady społecznej

Adriana Porowska
dyrektor

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy